Pakalpojumi

Komunikācijas stratēģijas

Stratēģija nodrošina pamatu mērķētai un savlaicīgai komunikācijai un sniedz iesaistīto pušu atbalstu konkrēta uzņēmuma, biznesa vai ieceres mērķiem. Lai stratēģija būtu efektīva, palīdzam noteikt auditoriju, precīzi formulēt, ko vēlamies pateikt un ar kādu mērķi, prasmīgi integrējam dažādus mediju kanālus un komunikācijas rīkus, izvēloties atbilstošāko veidu, kā veiksmīgi tikt sadzirdētiem.

Reputācijas un korporatīvā komunikācija

Mēdz teikt - šis ir reputācijas laikmets. Jeb uzticamības. Citiem vārdiem, reputācija ir tieši uzticamība. To grūti iegūt, viegli pazaudēt. Īpaši laikmetā, kad vairumam ir viedoklis un to vienkārši publiskot. Palīdzēsim neapjukt, bet pakāpeniski un mērķtiecīgi pilnveidot visu, kas veido un ietekmē jūsu reputāciju. Mūsdienās tas nav tikai par vadītāju, reputāciju organizācijā veido ikviens tajā iesaistītais, jūsu komunikācija, attieksme, izturēšanās.

Mārketinga komunikācija

Teorijas runā par šo kā “patērētāju laikmetu”. Tas nozīmē tikai vienu – produktus, pakalpojumus, zīmolus, pat idejas un “savus varoņus”, kuriem sekot, cilvēki aizvien biežāk izvēlas sarunājoties tieši. Lai jūs pamanītu, iemīlētu un izvēlētos, nozīmīga kļūst cilvēku pieredze. Tāpēc palīdzam veidot stāstus, radīt notikumus, izcelt unikālo, kas tieši jūsu produktam vai pakalpojumam ļaus kļūt ievērotam.

Mediju attiecības

Daudzveidīga profesionālā pieredze, kontakti un strauji mainīgās mediju vides pārzināšana ir tās priekšrocības, kas ļauj Ogilvy PR Latvia veidot veiksmīgu un, galvenais, atbilstošu publicitāti konkrēta zīmola, biznesa vai idejas vajadzībām. Lielu daļu šīs veiksmes nodrošina prasmīgi veidoti stāsti. Taču laikā, kad ikviens ar telefona kameru rokā var mirklī piesaistīt vērienīgu uzmanību, sekmīgai viedokļu veidošanai izšķirīga ir faktos balstīta dažādo mediju kanālu ietekmes izpratne.

Pasākumi

Pamanāmi, pārsteidzoši un dažādām auditorijām plānoti pasākumi ir viens no veidiem, kā uzrunāt auditoriju, mērķēti nodot jūsu stāstu un būt sadzirdētiem. Izstrādājam un organizējam mediju, B2B partneru, produkta/pakalpojuma mārketinga notikumus, preses konferences, lekcijas, tematiskās konferences, nodrošinot viesu un mediju klātbūtni tajos. Jebkurā kolektīvā strādājošie ir jūsu pirmie reputācijas veidotāji, tādēļ iesakām nenovērtēt par zemu arī iekšējo pasākumu nozīmi!

Interešu pārstāvniecība

Dažādu lēmumu ietekmējošās vides pārzināšana un kontakti mums ļauj palīdzēt jums mainīt vai radīt apstākļus un vidi, kas būtu atbilstoša jūsu izaugsmei un panākumiem. Piedāvājam mērķtiecīgi un savlaicīgi veidot attiecības ar ietekmes grupām – ilglaicīga savstarpēja uzticēšanās ne vien palīdz uzturēt reputāciju, bet veido labāku izpratni par plānotiem vai pieņemtiem lēmumiem, nodrošina tiem atbalstu, un atvieglo komunikāciju krīzes situācijās.

Krīžu vadība un komunikācija

Neplānotas un negaidītas, tomēr krīzes notiek un ietekmē reputāciju, biznesu, citreiz pat cilvēku dzīves. Tām nevar sagatavoties 100%, taču lielā mērā var analizēt ar uzņēmuma, iestādes, zīmola darbību saistītos riskus, tos mazināt un preventīvi plānot, kā rīkoties. Piedāvājam savu pieredzi un zināšanas, arī “vēsu prātu” - gan, lai izstrādātu krīzes situāciju iepriekšējus plānus, gan, lai sniegtu atbalstu un konsultētu krīzes vadības laikā.

Sociālo mediju stratēģija un vadība

Līdz ar tehnoloģiju attīstību un sociālo mediju rašanos, veids, kā cilvēki izvēlas preces, pakalpojumus, zīmolus vai pieņem jebkuru lēmumu par sev interesējošām lietām, ir būtiski mainījies. Mainījusies tradicionālo mediju loma, augusi personīgu ieteikumu nozīme. Jaunajos apstākļos palīdzam neapmaldīties dažādo mediju platformās, tās izmantot savā labā, ar digitāliem risinājumiem sasniegt savu auditoriju, iegūt un noturēt tās lojalitāti un atbalstu.

Satura veidošana

Pārsātinātajā informācijas (un reizēm – dezinformācijas) laikā, jēgpilnam, saprotamam un aizraujošam stāstam ir īpaša vērtība – to pamana, to saprot un nolasa pateikt gribēto, ar to dalās un to novērtē, tajā skaitā – tradicionālie un sociālie mediji. Izcili veidots saturs ir viens no veiksmīgas komunikācijas pamatiem. Tāpēc palīdzam veidot un iedzīvināt stāstos zīmolu vērtības, produktu specifikācijas, cilvēku idejas, personīgo vai uzņēmuma attieksmi un darām to tā, lai tie uzrunātu auditoriju.